Verhoogd abattement

Indien de koper die van het gewone abattement kan genieten eveneens een financiering aangaat met hypothecaire inschrijving op het betreffende goed, wordt bijkomend een abattement toegekend van € 10.000 (indien de aankoop onderworpen is aan het gewone tarief van 10%) of van € 20.000 (indien de aankoop onderwerpen is aan het verlaagd tarief van 5%). Dit betekent kortom een bijkomende vermindering van de registratierechten met € 1.000.


Dit bijkomend abattement wordt toegekend bovenop het gewone abattement van € 15.000 zodat het verhoogde abattement ofwel € 25.000 bedraagt ofwel € 35.000.


De voorwaarden van het gewone abattement (zie hierboven) blijven gelden, maar er moet ook een hypotheek worden gevestigd op het aangekochte goed. De hypothecaire inschrijving moet gebeuren binnen twee jaar na de datum van registratie van de aankoop of binnen vijf jaar indien de aankoop een bouwgrond betreft of een gebouw dat op het ogenblik van de aankoop nog niet als woning aangewend kan worden.

Het is wel niet vereist dat alle kopers een hypothecaire inschrijving nemen op het goed.

St.- Job-in-'t-Goor

Eikenlei 2
2960 St.- Job-in-'t-Goor
+32 (0)3 636 47 47
info@coga.be

Kantoor 2

Brecht

Gemeenteplaats 17
2960 Brecht
+32 (0)3 636 47 47
info@coga.be

Kantoor 1
Coga gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken. meer infoverder gaan